Zebranie wiejskie – fundusz sołecki 2015

O G Ł O S Z E N I E

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectwa Szczodrowo na zebranie wiejskie
w dn. 02.09.2014 r. (wtorek), o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Szczodrowie.
Tematem spotkania będzie dokonanie podziału funduszu sołeckiego na 2015 r.

 

 
 
 

Serdecznie zapraszam,
Sołtys Wsi Szczodrowo

QR Code Business Card