Szkola 1Szkola 2Szkola 6Szkola 5Szkola 4Szkoła Tabliczka 1Szkoła Tabliczka 2Szkoła 7
Logotyp szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Marty Wieckiej
w Szczodrowie
Szczodrowo, ul. Szkolna 1
83-250 Skarszewy
tel. (58) 588-24-53
e-mail: pspszczodrowo@poczta.onet.pl
http://www.szczodrowo.info/szkola

Początki szkoły

Herb szkoły

Początki istnienia szkoły w Szczodrowie są bardzo słabo udokumentowane.

Oficjalnie Szkołę w Szczodrowie reaktywowano 26 czerca 1945r. Ze względu na braki kadrowe rozpoczęto realizację szkoły niepełnej-pięcioklasowej. Szkołę przejęto w fatalnym stanie. Wnętrza byłt ogołocone ze wszystkiego. Pierwsze ławki i krzesła zorganizowali mieszkańcy wsi. Mimo braków podstawowych pomocy i przyborów szkolnych rozpoczęto normalne zajęcia lekcyjne. W tym czasie do obwodu szkoły należeli uczniowie ze Szczodrowa, Przerębskiej Huty, Bożegopola, Szczodrowskiego Młyna oraz uczniowie kl. V z Nowego Wieca. W tej ostatniej funkcjonowała juz szkoła 4 klasowa.

Pierwszym kierownikiem została Czesława Ernst, która wprowadziła sie do mieszkania w budynku szkoły. Po półroczu pracę podjęła druga nauczycielka Zofia Buske. Oprócz nauki z młodzieżą pani kierownik prowadziła wieczorowe kursy oświaty dla dorosłych. Trzy razy w tygodniu mieszkańcy Szczodrowa odwiedzali szkołę w calu kształcenia umiejętności pisania i czytania. Pierwsze świadectwa wydano już 31 stycznia 1946r., a otrzymali je uczniowie którym okupacja przeszkodziła w normalnej realizacji obowiązku szkolnego.

W marcu 1946r. w szkole powołano Koło Rodzicielskie którego pierwszym przewodniczącym został Wiktor Bucholc.

Wykaz Dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie (po 1945r.)

1. Czesław Ernst 26.06.1945 – 28.06.1946
2. Edwin Gdaniec 01.09.1946 – 01.01.1949
3. Leon Olszewski 01.01.1949 – 01.04.1950
4. Edwin Gdaniec 01.04.1950 – 02.09.1968
5. Tadeusz Szczodrowski 02.09.1968 – 01.09.1974
6. Józef Ebertowski 01.09.1974 – 01.09.1979
7. Barbara Ebertowska 01.09.1979 – 10.03.1984
8. Roman Kurszewski 01.05.1980 – 12.10.1980
9. Józef Ebertowski 10.03.1984 – 01.09.1984
10. Barbara Ebertowska 01.09.1984 – 01.09.2002
11. Krystyna Potrac 01.09.2002 – 01.09.2007
12. Mariola Bielecka 01.09.2007 – obecnie

W 1946r. do szkoły uczęszczało 120 uczniów, z czego 10 nie uzyskało promocji. Z nowym rokiem szkolnym z pracą w szczodrowskiej placówce pożegnały się panie Czesława Ernst i Zofia Buske. Kierownikiem mianowano Edwina Gdańca, który z krótką przerwą rządził szkołą aż do 1968r. Od 1946r. szkoła realizowała program 6-letniej placówki, w której oprócz kierownika pracowało jeszcze 2 nauczycieli.

Z początkiem nowego roku szkolnego 1946r uruchomiono drugą salę lekcyjną. Jeszcze przez długi czas odbywały się zajęcia łączone na dwie zmiany. W rok później lekcje prowadzono już w trzeciej sali, ale jej umeblowanie zostawiało dużo do życzenia. Od września 1950r czwartą izbę lekcyjną urządzono w folwarczym dworze. Służyła ona szkole aż do 1954r. gdy nauczycielskie mieszkanie na poddaszu zaadaptowano na klasopracownię.

W latach pięćdziesiątych przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie musieli zdawać specjalne egzaminy pisemne i ustne, które dawały im przepustkę do następnej klasy. Aż do lat 80.tych klasyfikacja była dość surowa, a liczba niepromowanych uczniów przekraczała 10%.

W 1966 roku pierwszy raz w dziejach szkoły naukę rozpoczęła klasa ósma. W związku z tym zaadaptowano 5 salę lekcyjną. Dodatkowo otwarto kurs eksternistyczny dla 16 osób, którym w ten sposób umożliwiono zdobycie wykształcenia na poziomie klasy siódmej.

Z początkiem roku szkolnego szkoła w Szczodrowie przeżyła prawdziwą rewolucję kadrową. Po 22 latach pracy Edwin Gdaniec został przeniesiony na stanowisko kierownika szkoły w Skarszewach, a jego miejsce zajął Tadeusz Szczodrowski, który dotychczas pełnił taką samą funkcję w Wielkim Klinczu. Ze starej kadry pedagogicznej pozostał jedynie Stefan Kapitkowski. Od 1970r patronat nad szkołą objął Państwowy Instytut Hydrologiczno Meteorologiczny – Oddział Morski w Gdyni, którego opieka opieka sprowadzała się do fundowania uczniom nagród książkowych oraz pomocy finansowej w organizowaniu wycieczek. Dzięki temu prawie każdego roku uczniowie zwiedzali Gdynię.

Lata ’70 XX w.

Od 1 września 1973r. szkołę w Szczodrowie przyporządkowano Zbiorczej Szkole Gminnej w Skarszewach, której dyrektorem był Grzegorz Kierszka. Jej Siedziba mieściła się w obecnym Gimnazjum w Skarszewach. Na tej zmianie najwięcej skorzystali uczniowie, gdyż mogli uczestniczyć w wielu imprezach, które były organizowane na szczeblu gminnym. Co najmniej raz w roku organizowano wycieczki szkolne. Teraz ich trasa znacznie się wydłużyła: Ciechocinek, Warszawa, Zakopane, Mazury, Sudety.

Od września 1974 roku dyrektorem Szkoły został Józef Ebertowski, nauczyciel ze szkoły w Nowym Wiecu. Do obwodu szkoły w Szczodrowie przyłączono uczniów kl. V-VII z Nowego Wieca. Nowy dyrektor podniósł rangę szkolnego harcerstwa. W tradycję wpisano rozpoczynanie roku szkolnego od apelu poległych na grobach pomordowanych w Nowym Wiecu oraz grobie Witolda Budziewicza w Bożympolu. Każdego roku harcerze wyjeżdżali na obozy i zimowiska.

Od połowy lat 70.tych większość absolwentów szkoły podejmowała naukę w szkołach średnich. Najczęściej wybierano szkoły zawodowe, a tylko kilku z nich decydowało się na placówki maturalne. Był to i tak duży postęp w porównaniu z wcześniejszymi latami, kiedy to spory procent uczniów kończył edukację na poziomie podstawówki.

20 sierpnia 1979 roku Józef Ebertowski objął stanowisko komendanta hufca ZHP w Skarszewach, a dyrektorem szkoły została jego żona Barbara Ebertowska. W związku z urlopem macierzyńskim na krótki okres dyrektorowanie przejął Roman Kurszewski.

Wielką atrakcję stanowiły wycieczki szkolne i o dziwo był to dobry czas na ich organizację. Dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego odwiedzano odległe zakątki kraju: Zakopane, Warszawę, Kętrzyn, Kraków, Gniezno, oraz bliższe: Będomin, Puck, Łabę, Świętą Lipkę. W 1986r. na wycieczkę do Warszawy dzieci leciały samolotem. Dzisiaj ze względu na duże koszty tego rodzaju wycieczka byłaby niemożliwa.

Lata ’90 XX w.

W 1992r. odbył się konkurs na dyrektora szkoły, który wygrała Barbara Ebertowska.

Z początkiem lat 90.tych znacznie wzrósł wskaźnik dostawalności uczniów do szkół maturalnych. W 1992r. na 16 absolwentów wszyscy podjęli dalszą naukę, a 8 wybrało szkołę maturalną. W szkole pracowało 15 nauczycieli i 10 pracowników obsługi. W rok później liczba uczniów wynosiła 153 oraz 29 uczęszczało do oddziałów „0-1” w Przedszkolu w Nowym Wiecu.

W 1993r. sopłeczność szkolna pożegnała nauczyciela Józefa Kiedrowskiego, który przeszedł na emeryturę. Przez wiele lat talent plastyczny Pana Józefa był wykorzystywany przy wykonaniu scenografii wielu przedstawień i inscenizacji szkolnych. 1987r. wykonał oprawę plastyczną ściany głównego holu. Po dzień dzisiejszy zdobi go piękna panorama Skarszew oraz obraz Szczodrowskiej świątyni.

W 1995r. oficjalnie zamknięto działalność Przedszkola w Nowym Wiecu, chociaż jeszcze przez pięć lat w budynku przedszkolnym prowadzono naukę w oddziałach „0-1”. W pięć lat później obiekt przedszkolny w Nowym Wiecu zaadaptowano na mieszkania.

Wiosną 1995r. nastąpiła zmiana nazwy Szkoły Podstawowej na Publiczną Szkołę Podstawową w Szczodrowie. Do obwodu szkoły należały: Szczodrowo, Szczodrowski Młyn, Przerębska Huta, Nowy Wiec i Bożepole Królewskie. Tego samego roku w gminie przeprowadzono kolejną reorganizację, w efekcie czego zlikwidowano zespoły oświatowe, a na ich miejsce powołano Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli. Pierwszym dyrektorem tej jednostki został Dariusz Skalski.

W związku z ogólnopolską reformą oświaty w 1999r w Szczodrowie utworzono 6 letnią szkołę podstawową. Dalsza realizacja obowiązku szkolnego przebiega w skarszewskim gimnazjum.

Obecnie

W latach 2002-2007 funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Krystyna Potrac. Mimo skromnych środków budżetowych pani dyrektor przeprowadziła szereg inwestycji. Duże zmiany zaszły w obejściu szkoły. Zburzono zabudowania gospodarcze, założono trawniki oraz wykonano nowe ogrodzenie.

W swojej długiej historii szczodrowska szkoła dobrze wypełniała obowiązki edukacyjne. W okresach przełomów dziejowych przychodziło jej odgrywać rolę ostoi polskości. W obraz tej wsi na stałe wpisali się nauczyciele, dla których praca z dziećmi była swoistą misją społeczną i kulturoznawczą.

Patronka Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie

31 Maja 2007 roku miała miejsce uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Szczodrowie
imienia siostry Marty Wieckiej.
24 maja 2008 roku we Lwowie J.E. Kard. Torcisio Bertone – Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
dokonał beatyfikacji siostry Marty Wieckiej.

Więcej informacji o patronce naszej szkoły możecie znależć na stronie www.martawiecka.pl

Struktura organizacyjna szkoły

 
Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Bielecka
kierownik świetlicy
Barbara Ebertowska
 

nauczyciele:

Imię i Nazwisko
Wykształcenie
Przedmiot Nauczany

Potrac Krystyna
wyższe mgr z p/p
nauczanie zintegrowane
Ebertowska Joanna
wyższe mgr filologia polska z p/p
język polski
Bielecka Mariola
wyższe mgr matematyka
matematyka
Barsowska Mariola
wyższe mgr nauczanie początkowe
nauczanie zintegrowane
Kurszewska Iwona
wyższe mgr z p/p biologia
przyroda
Gendig Grażyna
wyższe z p/p historia, licencjat z teologii
religia, historia
Gemba Rita
SN Wych. Przedszkolne
oddział przedszkolny
Stolińska Aniela
średnie z p/p , LP
nauczanie zintegrowane
Mechlińska Justyna
wyższe mgr wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
Plichta Leszek
średnie z p/p LP. szkoła muzyczna
muzyka
Buchholz Krystian
wyższe zaw. z p/p, lic. z j. Niemieckiego
jęz. niemiecki
Fiał Bogusława
wyższe mgr z p/p geografia, informatyka
informatyka

Sekretariat szkoły:

 
Maria Mańska
samodzielny referent ds. administracji i kadr

Kuchnia szkolna:

 
Elżbieta Pałubicka
intendent
Mirosława Heksel
kucharka
 
 
Ewa Zarzycka
woźna

Bogumiła Heksel
palacz-konserwator


Maria Seidel
Zofia Szwarc
sprzątaczki
 
 

Zakres działania (kompetencje)

Praca dydaktyczno wychowawczo-opiekuńcza w całej szkoły podzielona została między dwie na grupy wiekowe:

klasy 0 – III | opiekun – p. Mariola Barsowska | klasy IV – VI | opiekun – p. Joanna Ebertowska
Samorządem Szkolnym opiekuje się pani Grażyna Gendig.

Uczniowie w czasie wolnym uczestniczą w różnych zajęcia pozalekcyjnych: kółko ekologiczne, regionalne, matematyczne, gimnastyka korekcyjna. Należą też do różnych organizacji: LOP, PCK, ZHR(zuchy), ZHP, SKS, SKO. Ponadto w szkole funkcjonuje Świetlica Środowiskowa do której uczęszczają uczniowie wymagający dodatkowej opieki. Opiekunami tejże świetlicy są p. Iwona Kurszewska i Justyna Mechlińska. Uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, spartakiadach, igrzyskach sportowych osiągając dobre wyniki. Nauczyciele naszej szkoły systematycznie doskonalą się zawodowo na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz na zespołach samokształceniowych: nauczania zintegrowanego, polonistycznego, matematyczno-przyrodniczego, katechetycznego, wychowania fizycznego, bibliotekarzy.
W szkole funkcjonuje sala komputerowa, w której zajęcia z informatyki w kl. IV-V prowadzi p. Bogusława Fiał.

źródło:

[1] W. Brzoskowski, „Dzieje Szczodrowa”, Skarszewy 2005
[2] www.skarszewy.pl

QR Code Business Card