Szczodrowo....

o sołectwie
W skład Sołectwa Szczodrowo wchodzą:

Szczodrowo, Szczodrowski Młyn,
Przerębska Huta, Celmerostwo

Sołectwo Szczodrowo obejmuje łączną powierzchnię 1640,9 ha.
Liczba ludności (na dzień 31.12.2008 r.) wynosiła 470 osób.

Franciszek Armatowski

Sołtys

Szczodrowo, ul. Główna 40
(+48) 785 925 423
solectwo*szczodrowo.info

Jacek Ronowski
Arkadiusz Seidel
Jan Smuczyński
QR Code Business Card