Ochotnicza Straż Pożarna 1Ochotnicza Straż Pożarna 2Ochotnicza Straż Pożarna 3

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczodrowie

14 września 1993 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej remizy strażackiej. Jej budowę rozpoczęto w 1987 r., a tak długi czas realizacji inwestycji wynikał z ogólnego kryzysu państwa. Największy problem stwarzało zdobycie materiałów budowlanych, których w tym okresie nie można było kupić a trzeba było załatwiać. Większosć robót wykonywano w czynie społecznym, a głównymi inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: Józef Ebertowski, Józef Heksel i Ambroży Buchholc. W sumie powstał obiekt, w którym znalazły się garaż na strażacki wóz bojowy, zaplecze sanitarne, kuchenne oraz sala widowiskowa. W 2004 r.OSP w Szczodrowie włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 
Szczodrowo, ul. Główna 11
(58) 588 23 98
QR Code Business Card